ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ SITE DIETSNACK.GR

Tο dietsnack.gr  – εφεξης η «Εταιρεία»- σας καλωσορίζει στον ιστότοπο του και σας ενημερώνει παρακάτω για τους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και συνεργασίας μεταξύ μας.

Κατά την είσοδο σας  στο ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και μπορείτε να πραγματοποιείτε νόμιμες συναλλαγές και ότι δεν θα επιτρέψετε να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας και το όνομα χρήστη / ο κωδικός πρόσβασής σας από ανήλικους ή άτομα που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν νόμιμες συναλλαγές. Εάν χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη / τον κωδικό πρόσβασης με αυτόν τον τρόπο, είστε προσωπικά υπεύθυνος. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους βασικούς κανόνες ασφαλείας για τις συναλλαγές μέσω Διαδικτύου.

Από την στιγμή που θα καταχωρήσετε την παραγγελία σας στο dietsnack.gr, θεωρούμε ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και ρητά και ανεπιφύλακτα αποδεχτήκατε  τους όρους και τις προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω. Εάν δεν συμφωνείτε με κανένα από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την υποβολή μιας παραγγελίας.

Δικαιώματα και Πνευματική Ιδιοκτησία

Το ηλεκτρονικό κατάστημα dietsnack.gr και ότι αυτό συμπεριλαμβάνει, εμπορικά σήματα, κείμενα,  φωτογραφίες κλπ, προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας  και  δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρίας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο.

Πεδίο Xρήσης του Διαδικτυακού τόπου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη.

H Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρίας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο.

Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρίας ή τρίτων.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των «Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας» από το χρήστη.

Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Τιμολόγηση

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν το αναλογούν Φ.Π.Α.

Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας και τα έξοδα αποστολής, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους.

Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείς παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρία.

Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείς μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρία. Σημειώνεται ότι η Εταιρία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

Παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Επίσης απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να προβεί σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλήσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Καλή χρήση

Τα περισσότερα προϊόντα που προμηθεύεται ο χρήστης / μέλος από την Εταιρία συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης. Η χρήση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται πάντα συμφώνα με τις οδηγίες αυτές.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλεργίες  ή δυσανεξία που προκλήθηκαν από λάθος επιλογή / χρήση των προϊόντων που διαθέτει.

Υγεία

Σε περίπτωση που ο χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό του προτού αγοράσει και χρησιμοποιήσει κάποιο προϊόν που προμηθεύτηκε από την Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του προϊόντος από άτομα με προβλήματα υγείας.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Η Εταιρία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.